Kina gradi prvi ‘šumski grad’

Kina najvavljuje početak izgradnje samodrživog ‘grada-šume’ od 40.000 stabala, preko 100 različitih biljnih vrsta od oko milijun biljaka, a zasađenih na fasadama budućih zgrada za oko 30.000 stanovnika.

  Nakon odluke predsjednika Trumpa da SAD napusti Paris Climate Agreement pesimizam oko budućnosti planeta još je izraženiji. Kako stižu zabrinjavajuća izvješća o sve većim pukotinama koje se pojavljuju u ledu Antarktika, spriječavanje zagrijavanja planeta za 2 stupnja počinje izgledati kao naivan san, a opasnost po svjetske zalihe hrane mračna realnost.

No, ipak postoje neke dobre vijesti i mnoge od njih dolaze iz Kine.  Kina je posljednjih godina postala predvodnik kada je riječ o ‘zelenom životu’, a vlada je najavila da je dovršila izgradnju najveće svjetske plutajuće solarne farme. Sada, u pokušaju obuzdavanja proizvodnje otrovnih plinova, zemlja nastavlja utirati put izgradnjom jednog od prvih svjetskih ‘šumskih gradova’, a potpisuje ga arhitekt Stefano Boeri u gradu Lizhou u pokrajini Guangxi.

Nakon dovršetka, novi će grad navodno primiti 30.000 ljudi i – zahvaljujući obilju flore – očekuje se da će apsorbirati gotovo 10.000 tona CO2, 57 tona zagađenja godišnje, a proizvoditi će oko 900 tona kisika godišnje. Grad će postići ove prilično impresivne brojke zahvaljujući otprilike milijunu biljaka iz više od 100 vrsta, kao i 40.000 stabala zasađenih u fasadama na gotovo svakoj zamislivoj površini.

Novi grad-šuma Liuzhou spojit će se s postojećim gradom Liuzhou putem niza brzih željezničkih usluga i električnih automobila; a planiraju se i dvije bolnice, te više škola. Postoje planovi da grad bude samoodrživ s obzirom na energiju, zahvaljujući geotermalnim i solarnim izvorima energije.

Web stranica Stefana Boera navodi:

„Distribucija biljaka, ne samo u parkovima i vrtovima ili duž ulica, već i preko fasada zgrada, omogućit će energetski samodostatan grad i doprinjeti poboljšanju kvalitete zraka (apsorbiranje i CO2 i fine prašine od 57 tona godišnje), smanjiti prosječnu temperaturu zraka, stvoriti barijere za buku i poboljšati biološku raznolikost živih vrsta, stvarajući stanište za ptice, insekte i male životinje koje obitavaju na teritoriju Liuzhou.“