Naturalna semantika

Naturalna semantika No.2

morfologija (ž)
1. (ling.) dio gramatike koji se bavi promjenama oblika riječi u sklonidbi i sprezanju
2. (biol.) znanost koja proučava oblik i građu biljnih i životinjskih organizama, površine Zemlje
(Hrvatski enciklopedijski riječnih, 2002.)

Barnett Newman slika barkodove od 1948.