Prati šume

Stanje svjetskih šuma, pošumljavanje kao i deforestaciju možete pratiti preko Global Forest Watch, web-aplikacije otvorenog koda za praćenje svih šuma u gotovo realnom vremenu. GFW je inicijativa World Resources Institute-a s partnerima kao što su Google, USAID, Sveučilište Maryland, Esri, Vizzualnost i mnoge druge akademske, neprofitne, javne i privatne organizacije.