O projektu

SLUŠAJ ŠUME! je umjetničko – ekološka početnica, višemedijski projekt koji poziva na akciju i interakciju, preobrazbu i učenje, razmjenu i umrežavanje jer SLUŠAJ ŠUME! je virtualno šumsko sjedište na kojem javljate i objavljujete i postajete čuvari šuma,staništa, prirode.

SLUŠAJ ŠUME! je autorski projekt umjetnika Azre Svedružić i Demirela Pašalića, nastao u koprodukciji sa Festivalom Ganz Nove Perforacije (Domino) u okviru projekta Imagine2020 sufinanciranog sredstvima programa "Kreativna Europa" Europske Unije.

News

Prati šume!

Global Forest Watch
Global Forest Watch

Stanje svjetskih šuma, pošumljavanje kao i deforestaciju možete pratiti preko Global Forest Watch, web-aplikacije otvorenog koda za praćenje svih šuma u gotovo realnom vremenu. GFW je inicijativa World Resources Institute-a s partnerima kao što su Google, USAID, Sveučilište Maryland, Esri, Vizzualnost i mnoge druge akademske, neprofitne, javne i privatne organizacije.