O projektu

SLUŠAJ ŠUME! je umjetničko – ekološka početnica, višemedijski projekt koji poziva na akciju i interakciju, preobrazbu i učenje, razmjenu i umrežavanje jer SLUŠAJ ŠUME! je virtualno šumsko sjedište na kojem javljate i objavljujete i postajete čuvari šuma, staništa, prirode.

Šuma, to je semantika. Ona je ukupnost i cjelina svih razgovora. Svaki list jedan sem, svaki šušanj jedan fonem. Šuma govori mrežom koja prolazi ravno kroz nas.

Ali, deforestacija je današnji bio-politički krajolik, posječena šuma je pejzaž pohlepe. I zato, mi predlažemo akciju i novu naraciju, razina je osobna, ali odgovornost zajednička, zahtjev je etički no jednostavno (eko)logičan: vrijeme je za preobrazbu kroz promišljanje ljudskog u istom kontekstu sa drugim bićima, ostalim organizmima i organskim sustavima, sa samim predmetnim svijetom ukupnog ekosustava.

SLUŠAJ ŠUME! je artivistički, multimedijski događaj, to je site-specific instalacija, skulptura i dizajn, projekt je analogan i digitalan, javan i intiman, i u toj višeslojnosti odražavamo i višeslojnost pristupa temi. Cilj je umrežavanje i aktiviranje što većeg broja ljudi stoga je projekt participativan, interaktivan i demokratičan. Izveden je u koprodukciji Ganz novog Festivala Perforacija, 28.06.2019. kada je site-specific instalacija otvorena na Trgu J.J.Strossmayera u Zagrebu i kada je objavljena web stranica.

Kao višemedijsko djelo SLUŠAJ ŠUME! sastoji se od sklupturalne instalacije ‘šumarija’, zvučno-glazbene instalacije, web stranice i QR koda kao poveznice između analogne i digitalne razine djela, te ono, dakle, egzistira na i unutar četiri paralelna entiteta, četiri dijela koji su istovremeno zasebni i neodvojivi od cjeline.  

‘Šumarij’ je likovni dio djela, oblikovan kao jedinstvena skulpturalna instalacija za park na Trgu J.J.Strossmayera, i on je simbolična deskripcija deforestacije. Krhkost upotrijebljenih materijala (grane, papiri, sijeno, ugljen…), privremenost postava (samo za trajanja festivala) nose sliku krhkosti i privremenosti postojanja i izvjesnost nestajanja. A opet, u snažnom tamno crvenom naglasku srušenog drveta, suhim odbačenim jelkama, bijelom kodiranom cvijeću koji nose potpuno nečitak Zakon o šumama, ugljenu izgorjelog drveća koji osvjetljen stoji u zaštitnom staklu poput okamine usred uređenog parka, zauzimamo nedvosmislen stav o deforestaciji, devastaciji, nebrizi, ravnodušnosti i gramzivosti. ‘Šumarij’ poziva promatrača da pogled uputi ka vlastitoj intimi, da razmisli, osjeti.

Zvuk je najekspresivniji dio djela. On je gesta, naglasak i kulisa, u funkciji je čistog etičkog povika, on je uzbuna, opća opasnost, zvuk motorne pile je zvuk deforestacije. Uklopljen u ‘šumarij’ oživljuje ga u pravilnim intervalima kao nelagodna buka, kao noise, ali kao glazbena naracija nosi ritam mogućeg djelovanja, poziva na odustajanje od ravnodušnosti, nebrige i ignoracije.

Slušaj šume!
Chainsaw (pad crnog javora)
Sijeku šume!
Sound 222

Web stranica je šumsko sjedište, otvorena platforma za sve koji se žele pridružiti i sudjelovati, za sve koji imaju vijest, obavijest ili saznanje koje žele podijeliti, stoga je ona demokratičan i javan element djela. Objavljena istovremeno kad je i djelo otvoreno, nakon završetka festivala ona ostaje živjeti i rasti, sakupljati, informirati, povezvati inicijative, udruge, zajednice i pojedince koji su budni i koji žele buditi i uzbunjivati o svemu što se događa sa šumama, staništima, prirodom. Web stranica je virtualno drvo života.

QR kôd je most između analognog i digitalnog, između stvarnog djela SLUŠAJ ŠUME! i njegova virtualnog dijela. On je brzi link kojim se pristupa web stranici, a nalazi se ukorporiran u instalaciju na Trgu J.J.Strosmayera, i sastavni je dio likovnog dijela. No, gradom je i potajno raspršen poput malih diverzija, ili reklamnog trika. I baš to njegovo značenje- potrošački kod koji nosi informacije o proizvodu i proizvođaču –  izvlači onaj mračan i zabrinjavajući vid pristupa prirodi: u kapitalizmu sve je resurs i sve se mjeri novcem, bezvrijedno je sve što nije iskoristivo, naplativo.

slušaj šume QR kôd
QR kôd

I tako projekt/instalacija SLUŠAJ ŠUME! postaje jednostavna za ‘čitanje’ bez obzira na kompleksnost, i obratno, svaki njezin sloj sa svojim zasebnim značenjem tvori veliko jedinstvo tehnoloških, i tehničkih elemenata od kojih je stvorena. Svaki upotrijebljeni medij (tehnologija) izražen je u punini, nije tek prijenosnik značenja već svojim svojstvima utjelovljuje značenje. SLUŠAJ ŠUME! inspirira se biljnim svijetom i njegovom naprednijom logikom funkcioniranja koja se vodi dijeljenjem informacija i slušanjem drugoga i svoje okoline. I zato ovim djelom želimo stvarati software kojim ćemo čuvati hardware svijeta.


Šuma, to je prostorni web. Svaki link uvezuje svaki osjećaj, svaka nova veza stvara novi razlog, novo tkanje.

Šuma, to je krvotok. Sve što je šuma potrebno je, sve što šuma stvara putuje u svaku stanicu svih bića.

Šuma, to je glazba. Ona je notni zapis ptica, ritam disanja. Šuma vibrira korakom hodača, ali ako potrčiš poletjet ćeš sa svima oko sebe.


Autori: Demirel Pašalić & Azra Svedružić

Projekt SLUŠAJ ŠUME! pomogli su stvarati Silvija Stipanov umjetnička voditeljica i producentica Ganz novog Festivala Perforacija, Goran Vlašić web dizajner, a posebno se zahvaljujemo Mariu Peretiću Zoidu, Kreši Crčiću, producentima udruge Domino i Zvonimiru Dobroviću, Vesni Grgić i ekipi Zelenog odreda.