O projektu

Umjetnički projekt Slušaj šume! autorsko je djelo Azre Svedružić i Demirela Pašalića, koje se kontinuirano razvija od 2019. kroz niz samostalnih izložbi, programa i aktivnosti.

(svaka izložba je na zasebnoj poveznici, dodatni programi i aktivnosti nalaze se i u kategoriji Šumska infoteka)

Od programa i aktivnosti izdvajamo:

***

Artivistički, ekološki, mutimedijalan, interdisciplinaran, istraživački i inkluzivan, projekt Slušaj šume! angažirano je umjetničko djelo nastalo kao reakcija na deforestaciju i devastaciju ekosustava kako na lokalnoj razini područja na kojem živimo, lokaliteta koje istražujemo i umjetnički obrađujemo, ali i kao reakcija na opći, globalni problem. Zamišljen kao stalno rastući, sa svakom novom izložbom temu razrađujemo dalje, oblikujući nova djela i proširujući program koji se svakim novim nastavkom nadograđuje uzimajući u obzir novu sredinu i/ili tematski pod-fokus.
Služeći se metodama umjetničkog istraživanja, practise-as-research, promatranja, dokumentiranja, te višeslojnog i dugogodišnjeg studijskog oblikovanja kako projekta tako i izložbi i programa, stvorili smo umjetničke radove u različitim medijima: fotografije, video, multimedijalne radove, ambijentalne i audio instalacije, konceptualne radove, ready-made skulpture, procesulana umjetnička djela, performanse. Projekt interdisciplinarno širimo kroz diskurzivne programe i radionice uz suradnju sa humanistima, znanstvenicima, aktivistima, ali i svim zainteresiranim građanima.
Projekt, izložbe i programi, realiziran je u suradnji sa ustanovama u kulturi kao i sa umjetničkim organizacijama i organizacijama civilnog društa: Udruga Domino, Ganz nova kultura promjene, Zelena akcija, Hrvatski kulturni dom u Rijeci, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu.
Projekt, izložbe i programi, podržavan je od Ministarstva kulture i medija, Grada Zagreba, Grada Rijeke, Zaklada Kultura Nova, Kreativna Europa.

***

Sve objavljene fotografije na web siteu Slušaj šume! su autorske fotografije Demirela Pašalića (osim kad je navedeno drugačije).
Svi objavljeni tekstovi na web siteu Slušaj šume! su autorski tekstovi Azre Svedružić (osim kad je navedeno drugačije).
Sva umjetnička djela prikazana na web siteu Slušaj šume! dio su autorskih izložbi umjetnika Demirela Pašalića i Azre Svedružić, autorska su djela umjetnika i u njihovom su vlasništvu.
Projekt Slušaj šume! kao i web stranica slusajsume.com, kao i Facebook stranica, u potpunom je vlasništvu Azre Svedružić i Demirela Pašalića. Nije dozvoljeno neovlašteno preuzimanje, kopiranje i distribuiranje sadržaja, fotografija i tekstova.
Autor web stranice je Goran Vlašić.
Umjetnike možete kontaktirati na info@slusajsume.com.