Banket

Banket je društvo spektakla čiji vatromet je goruća šuma.
Banket je tiha noć drvca palog na oltar želja neograničenog rasta.
Banket je 7 milijardi posječenih stabala godišnje.
Banket nije gozba.
Banket je nezasitnost iluzije svijeta stvorenog po svojoj mjeri.
Banket je poziv da ustanete od stola i napustite takvu trpezu.

‘Banket’
Azra Svedružić & Demirel Pašalić

Banket – animirani video (2:11 min) je nastao animacijom crteža od izgorjelog drveta, te glazbenom podlogom manipulirajući sekvencama Silent Night u kombinaciji sa zvukovima motorne pile i siječe drveća.

Stvaranjem svojevrsnog audiovizualnog anima-doca, dokumantarnost instalacije Banket se upotpunjuje i nadograđuje od njezina analognog, skulpturalnog dijela do digitalne naracije eksperimentalnog videa. Sinonim je šume u plamenu, evocira hod kroz spaljeni krajolik kojeg prati zvuk koji istovremeno potencira nehaj i namjeru.