Banket

Banket – animirani video

Stvaranjem svojevrsnog audiovizualnog anima-doca, dokumantarnost instalacije Banket se upotpunjuje i nadograđuje od njezina analognog, skulpturalnog dijela do digitalne naracije eksperimentalnog videa. Sinonim je šume u plamenu, evocira hod kroz spaljeni krajolik kojeg prati zvuk koji istovremeno potencira nehaj i namjeru.