Banket

Multimedijalno umjetničko djelo ‘Banket’ koncipirano za 7. Okolišni filmski festival u organizaciji Zelene akcije, 18.-19.09.2020. u Zagrebu.

Banket

Banket – animirani video

Stvaranjem svojevrsnog audiovizualnog anima-doca, dokumantarnost instalacije Banket se upotpunjuje i nadograđuje od njezina analognog, skulpturalnog dijela do digitalne naracije eksperimentalnog videa. Sinonim je šume u plamenu, evocira hod kroz spaljeni krajolik kojeg prati zvuk koji istovremeno potencira nehaj i namjeru.