Naturalna semantika

Naturalna semantika – ‘kôdirana’ izložba

Šuma je prostorni web. Ona je lingvistička mreža, oblik priča. Stablo je link između olovke i papira, a zvuk drveta je glazbena orkestracija. Naturalna semantika istražuje mogućnost dijaloga, početak razgovora, konekciju između prirode ljudi, prirode djela i prirode.Naturalna semantika je ‘kôdirana’ izložba, rad koji se ponaša poput algoritma čiji kôdovi se prepliću i otvaraju skriptu […]

Naturalna semantika

Rasadnik – digitalni krajolik

9 QR kôdova vodi na 9 web postova na kojima se nalazi 9 videosekvenci, svjetlosnih video minijatura, eksperimentalnih radova nastalih snimanjem pejzaža. Tako kreirani Digitalni krajolik priziva pejzažno slikarstvo i njegovu teorijsku (re)evaluaciju traženjem novog ‘mjesta’ za tradicionalni žanr kroz nove tehnologije i drugačiji pogled na prirodu suvremenog čovjeka. Stvorene sekvence postaju sjećanje na pejzaž, […]

Naturalna semantika

PRESS

Osvrt Ive Körbler na izložbu Naturalna semantika možete pročitati u tjedniku Nacional u rubrici Kulture pod naslovom “Likovno povećalo: Azra Svedružić i Demirel Pašalić – ne budimo slijepi prema prirodi!“(Nacional br.1182, 15.12.2020., autorica teksta Iva Körbler)