Naturalna semantika

“Naturalna semantika” multimedijalna izložba u Galeriji Kortil, HKD, u Rijeci 01.-17.12.2020.

Naturalna semantika

Naturalna semantika – ‘Kodirana’ izložba

Šuma je prostorni web. Ona je lingvistička mreža, oblik priča. Stablo je link između olovke i papira, a zvuk drveta je glazbena orkestracija. Naturalna semantika istražuje mogućnost dijaloga, početak razgovora, konekciju između prirode ljudi, prirode djela i prirode.Naturalna semantika je ‘kôdirana’ izložba, rad koji se ponaša poput algoritma čiji kôdovi se prepliću i otvaraju skriptu […]

Naturalna semantika

Rasadnik – digitalni krajolik

9 QR kôdova vodi na 9 web postova na kojima se nalazi 9 videosekvenci, svjetlosnih video minijatura, eksperimentalnih radova nastalih snimanjem pejzaža. Tako kreirani Digitalni krajolik priziva pejzažno slikarstvo i njegovu teorijsku (re)evaluaciju traženjem novog ‘mjesta’ za tradicionalni žanr kroz nove tehnologije i drugačiji pogled na prirodu suvremenog čovjeka. Stvorene sekvence postaju sjećanje na pejzaž, […]