Naturalna semantika

“Naturalna semantika” multimedijalna izložba u Galeriji Kortil, HKD, u Rijeci 01.-17.12.2020.