Naturalna semantika – ‘kôdirana’ izložba

Šuma je prostorni web. Ona je lingvistička mreža, oblik priča. Stablo je link između olovke i papira, a zvuk drveta je glazbena orkestracija. Naturalna semantika istražuje mogućnost dijaloga, početak razgovora, konekciju između prirode ljudi, prirode djela i prirode.Naturalna semantika je ‘kôdirana’ izložba, rad koji se ponaša poput algoritma čiji kôdovi se prepliću i otvaraju skriptu […]

~

Naturalna semantika No.1: Klijalište

‘Klijalište’ sadi suncokrete od Brailleovog pisma; tko ne čita dodirom čita prijevod brajice na sunčanoj video sekvenci sa uključenim titlovima.

~

Naturalna semantika No.2

morfologija (ž)1. (ling.) dio gramatike koji se bavi promjenama oblika riječi u sklonidbi i sprezanju2. (biol.) znanost koja proučava oblik i građu biljnih i životinjskih organizama, površine Zemlje (Hrvatski enciklopedijski riječnih, 2002.) Barnett Newman slika barkodove od 1948.

~

Naturalna semantika No.5

Satyagraha, jer drvo je drvo je drvo je drvo je drvo je krošnja, je deblo, je ptica, je drvo PORIJEKLO IZRAZA TREE HUGERS

~

Naturalna semantika No.8

JA SAM OKOMITA No ja bih radije bila vodoravna. Ja nisam drvo s korijenom u zemlji Što siše minerale i majčinsku ljubav Kako bih svakog ožujka mogla svjetlucati u lišću, Niti sam ja ljepota vrtne lijehe Što privlači svoj dio uzvika “Ah”, živopisno obojena, Nesvjesna da će uskoro morati izgubiti latice. U usporedi sa mnom, […]

~

Naturalna semantika No.9

Baba Jaga je snijela jaje. Invazivna vrsta je poletjela na krošnje. Neki su postali leptiri, neki ljudi, a neki su bili samo ime, bez tijela. Od svih njih slažemo rečenice. Oprezni čitatelj naći će priču, prhnuti krilima i nastavit ju pričat s nama.

~