Naturalna semantika

‘Naturalna semantika’ – multimedijalna samostalna izložba, Galerija Kortil, Hrvatski Kulturni Dom, Rijeka, 01.-17.12.2020.