Izložba za ponijeti

Šuma To Go-Izložba za ponijeti
Pozivnica, dizajn Sanja Kuzmanović, fotografija Demirel Pašalić
Šuma To Go-Izložba za ponijeti
Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
16.12.2021. – 09.01.2022.

Kao dio aktivnosti za vrijeme trajanja izložbe autori su organizirali nekoliko vodstava kroz izložbu za zainteresiranu javnost tijekom kojih su predstavili kako čitav artivistički projekt SLUŠAJ ŠUME! tako i samostalnu izložbu ŠUMA TO GO, novu umjetničko-ekološku etapu projekta. „Novim radovima otvaramo dijalog o pejzažu, o gledanju, o zatvorenim očima, o Medvednici, o deforestaciji, o birokraciji, o budućnosti i o mogućnosti promjene i pozivamo vas da nam se pridružite.“
Publika je bila upoznata sa cjelogodišnjim radom na izložbi te kako su izložena djela nastajala: od opsežnog istraživanja na terenu, u šumi Medvednice, koristeći metodu practice-as-research i radova koji su nastajali direktno na lokacijama istrage, do radova koji su nastali umjetničkim oblikovanjima, intervencijama, te radovima koncipiranima u instalacije koje su kreirane kao ambijentalna djela za muzejski prostor izložbe. Takvim svojevrsnim dokumentarno-eksperimentalnim pristupom, autori su naglasili da problematiziraju kako vlastiti tako i društveni odnos prema devastacijom novonastalom pejzažu, odnosno konkretnije Parku prirode Medvednici koja je poput ‘studije slučaja’ postala, kao lokalni primjer, amblematska šuma globalnog problema deforestacije.
„ŠUMA TO GO se nominalno i suštinski formulira u šumu-za-ponijeti referirajući se na instant-kulturu, ali i na konkretne slike stabala označenih za rušenje. Dekonstrukcija prirode konstruira estetski i etički izazov, novostvorene goleti nekad bujnih šuma ogoljevaju i nelagodu umjetnika dok se suočavaju s nebrigom vlastitog komoditeta. No, ŠUMA TO GO označava i emociju koju će posjetitelj moći ponijeti, emociju koja je nas promijenila dok smo istraživali šumu, emociju koja je transformativna kad si dozvolimo vidjeti, osjetiti, doživjeti.“ izjavili su umjetnici Azra Svedružić i Demirel Pašalić.
Vodstva su umjetnici održali 16.12.’21. od 18.30 do 19.30 / 23.12.’21. od 17.00 do 18.00 sati / 04.01.’22. od 17.00 do 19.00 sati / 08.01.’22. od 12.00 do 15.00 sati / 09.01.’22. od 13.00 do 15.00 sati

***

U organizaciji MSU Edukacije u sklopu izložbe Šuma To Go održala se prva Kreartivka ove godine 08.01.2022., od 11.30 do 13.00 sati u Muzeju suvremene umjetnosti, Zagreb, pod vodstvom Ante Šabića – kreativna likovna radionica za djecu od 7 do 14 godina, sa svrhom osvještavanja naših najmlađih o posljedicama uništavanja prirode i nužnosti recikliranja papira, plastike, stakla i drugih materijala.

U sklopu radionice djeca su posjetila izložbu nakon čega su, inspirirani viđenim, izrađivali radove na temu očuvanja šuma.