QR kod

QR kôd je integrativni element djela, on je most između analognog i digitalnog, između materijalnog postojanja djela i njegova virtualnog otiska. On je brzi link kojim se pristupa web stranici, uklopljen je u instalaciju te je njegov sastavni strukturalni ali i umjetnički dio. QR kôd je tučak svakog cvijeta cvijetnjaka Šumarija u parku J.J.Strossmayera, ali i kao naljepnice QR kodovi su bili poput malih diverzija rasuti gradom intrigirajući znatiželju slučajnog promatrača da pristupi sadržaju web stranice Slušaj šume!.
Simboličko, pa time i umjetničko značenje QR kôda nije tek pristup virtualnom sadržaju, već je namjera da se jedan tipično potošačko tehnološki proizvod, sa svim sociološkim konzekvencama koje iz njega proizlaze, ‘upogoni’ da akcentira eksploataciju kao ključni problem suvremenog odnosa sa prirodom.

Galerija fotografija otvaranja projekta SLUŠAJ ŠUME! na festivalu Ganz novim Perforacijama, Zagreb, Park J.J.Strossmayera 28.06.-02.07.2019.