Web šumsko sjedište

Slušaj šume!

Web stranica je virtualno sjedište projekta, otvorena je kao stalno rastuća platforma na kojoj se tijekom festivala razmjenjivao sadržaj sa publikom, te je predstavljena kao simbolično virtualno drvo života koje širi, trans-plantira ideje svim zainteresiranima. Daljnjim rastom postati će i nositelj virtulanih elemenata djela i budućih izložbi.
Tijekom trajanja izložbe na festivalu Ganz nove Perforacije publika je skeniranjem QR kodova mogla slobodno pristupati sadržaju web portala objedinjenih pod nazivom Šumska infoteka.

Galerija fotografija otvaranja projekta SLUŠAJ ŠUME! na festivalu Ganz novim Perforacijama, Zagreb, Park J.J.Strossmayera 28.06.-02.07.2019.