DocumenTree

‘DocumenTree’ je eksperimentalno dokumentaran film u trajanju od 19:03 minuta, i bio je projeciran u ekstenziji predvorja muzeja svakih pola sata. Publika je ulazila u oblikovani black box te je projekcija bila jedini sadržaj u prostoru. Nastao je iz autorskih fotografija i video radova snimanih tijekom odlazaka na Medvednicu kroz 2021. i 2022. godinu. Film je putovanje u simbolično srce šume i opis zatečenog stanja. Montiran je kao narativan slijed koji gledatelje vodi i kroz proces rada koji je prethodio samoj izložbi, istraživanje i dokumentiranje. No istovremeno gledatelj shvaća i ‘problem srca koje zapinje zbog nestanka šume’. Jer ponuđeno je iskustvo autora kroz čitavu skalu proživljenih osjećaja i to je dokumentarnost koju gledatelj prolazi tijekom 19 minuta filma. Razlog ‘motiva koji nestaje’ zorno je postao vidljiv.

***

Prostor ekstenzije u predvorju muzeja, kino projekcija u black box-u.