Loading…Vidikovac


Site-specific instalacija u predvorju i svjetlarniku (panj, baloni, salvete, 8 polegnutih postamenta). Daljnjom razradom dvaju istoimenih kompozicija sa prethodne izložbe ‘Šuma To Go’, oblikovali smo instalaciju ‘Loading…Vidikovac’ čije se elemente percipira istovremeno, ali kroz tri različite vizure: pogled prema dolje kroz staklo u dubinu svjetlarnika, zatim je pogled povučen prema gore prateći balone, dok se sa mjesta promatranja ispriječuju ‘trupci’ koji otežavaju obuhvat pogledom. Pogled prema dolje kroz prozore u prizemlju muzeja, u dubinu svjetlarnika (čije dno je 5 metara ispod razizemlja) otkriva prostor ispunjen bijelim salvetnim cvjetovima i veliki panj za kojeg su pričvršćeni baloni. Prateći balone pogled se diže do krajnje visine same zgrade i zaustavlja se na metalnoj mreži koja nekolicinu balona zadržava unutar prostora svjetlarnika. Pred svjetlarnikom, odnosno uz njegovo staklo pri ulazu u galeriju, položeni su drveni ‘trupci’, 8 postamenata dužine 130cm i različitih širina, koji otežavaju obuhvat instalacije jednim pogledom, ali i fizički promatrača prisiljavaju da se zaustavi. Baloni pričvršćeni za panj odrezanog velikog drveta s Medvednice, postavljenog u središte svjetlarnika, predstavljaju različite visine posječenog drveća, dok ‘srušeni’ postamenti su ‘trupci’ spremni za eksploataciju. Salvetni cvjetovi su ‘invazivna vrsta’ čovjekovih invazivnih praksi.

‘Loading…Vidikovac’ je, dakle, instalacija koja se igra očištima naglašavajući pitanje kako gledamo, ali i ponovno preispitujući samu arhitekturu muzeja sa kojom korespondira. Instalacija promatrača vodi i prema ulazu u galerijski prostor otkrivajući prvu fotografiju, istoimenog naziva, koja prikazuje intervenciju u sam krajolik: balone pričvršćene da lebde iznad deforestiranog proplanka u visini krošnji posječene šume. S obzirom da se i performans ‘Skoro prirodno’ odvio unutar svjetlarnika kada su i ‘zasađeni’ salvetni cvjetovi, instalacija je dobila i procesualni karakter, a salvetni cvjetovi postepeno su se dezintegrirali, ostavljeni da reagiraju na vanjske vremenske uvjete tijekom trajanja izložbe. Baloni su također se otpustili i konačno pali na dno svjetlarnika. Tako je, uz isparavanje vode iz čaša instalacije ‘Banket (pregovori)’, tema nestajanja imala i svoju fizičku manifestaciju.